Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 

Wat is ontmoeten precies?

Letterlijk heeft "ont-moeten" twee betekenissen.
1. niet meer moeten, maar mogen en willen
2. het ontmoeten van uzelf en van elkaar

 

De missie van Ontmoetingscentrum Dordrecht is

"Mensen letterlijk en figuurlijk ruimte te geven, ruimte voor zichzelf en de ander. Ruimte om te ont-moeten, waarin niets moet en veel mag en kan"

Van wie is het initiatief?

 

 

©2024 Ontmoetingscentrum Dordrecht