Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 

Ontmoetingscentrum Dordrecht is gericht op de persoon met dementie én op de mantelzorger.

Een ontmoetingscentrum is iets anders dan een dagbehandeling of dagopvang van verpleeghuizen of verzorgingshuizen.

Het programma wordt ontwikkeld en opgezet in overleg met de cliënten én mantelzorgers. Er is geen vaststaand programma, onze cliënten bepalen (indien nodig met hulp) zelf wat voor daginvulling ze willen. Onze vele vrijwilligers zorgen voor de extra ondersteuning, zodat er voor iedereen passende activiteiten gezocht en gevonden worden.

Alles bevindt zich op één laagdrempelige locatie, in de buurt en de begeleiding wordt uitgevoerd door één klein vast professioneel team
Verder is er vaak een dementieconsulent betrokken en multidisciplinaire zorg is voorhanden indien nodig. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig.
Er wordt veel samengewerkt met andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen in de stad.

 

©2024 Ontmoetingscentrum Dordrecht