Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 

Een keer per maand is er op een vrijdag  in de Koloriet een bijeenkomst voor alle mantelzorgers, een ondersteuningsgroep. Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers van andere locaties, of mensen die niet betrokken zijn bij het ontmoetingscentrum, maar wel zorgen voor iemand met een dementie in de thuissituatie.
Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door psychologe Simone Overtoon en Gré Stam, activiteitenbegeleider van het ocd.

Doel van deze bijeenkomsten is door middel van lotgenotencontact elkaar te ondersteunen en meer inzicht te krijgen in de problemen die bij de ziekte horen.

Deze bijeenkomsten zijn van 13.15 uur tot 15.15 uur.

De data voor 2020 zijn:

31-01

28-02

27-03

24-04

29-05

juni wordt overgeslagen maar vervangen door:

03-07

04-09

02-10

06-11

04-12

 

Voor kinderen en andere mantelzorgers is er ook 2x per jaar een overleg, dat is in de avond. Ook hier is het lotgenotenconctact zeer waardevol.

Deze bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De data voor 2020 zijn:

14-04

10-11
 

©2021 Ontmoetingscentrum Dordrecht