Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 

Een keer per maand is er op een vrijdag  in de Koloriet een bijeenkomst voor alle mantelzorgers, een ondersteuningsgroep. Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers van andere locaties en mensen die niet betrokken zijn bij het ontmoetingscentrum, maar wel zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.
Deze bijeenkomsten worden begeleidt door een psychologe en een activiteitenbegeleider van het ontmoetingscentrum

Doel van deze bijeenkomsten is door middel van lotgenotencontact elkaar te ondersteunen en meer inzicht te krijgen in de problemen die bij de ziekte horen.
Deze bijeenkomsten zijn van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Voor kinderen en andere mantelzorgers is er ook 2x per jaar een overleg, dat is in de avond. Ook hier is het lotgenotenconctact zeer waardevol.
Deze bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur.


 

©2024 Ontmoetingscentrum Dordrecht