Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 

Elke laatste vrijdag van de maand is er in de Koloriet een bijeenkomst voor alle mantelzorgers, een ondersteuningsgroep. Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers van andere locaties, of mensen die niet betrokken zijn bij het ontmoetingscentrum, maar wel zorgen voor iemand met een dementie in de thuissituatie.
Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door psychologe Cindy Neijenhuis en Gré Stam, activiteitenbegeleider van het ocd.

Doel van deze bijeenkomsten is door middel van lotgenotencontact elkaar te ondersteunen en meer inzicht te krijgen in de problemen die bij de ziekte horen.

Voor kinderen en andere mantelzorgers is er ook 2x per jaar een overleg, dat is in de avond. Ook hier is het lotgenotenconctact zeer waardevol.
 

©2019 Ontmoetingscentrum Dordrecht